Get Adobe Flash player

Dokumenty do pobrania

Postępowanie w trybie konkurencyjności

I.ADRES I NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

PANACEUM-OMEGA  Maria Jolanta Wyborska,

  1. Zboińskiego 28,87-620 Kikół

Tel. 604-486-117, faks:0-54 288-92-04,

e-mail:omega_sekretariat@op.pl

  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjności.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Czym skorupka za młodu-uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- RPKP.10.02.02, nr projektu:RPKP.10.02.02-04-0071/16 w którym Wnioskodawcą jest PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska a Partnerem Gmina Miasto Włocławek, z podziałem na 2 zadania.

 

– Do pobrania –