Get Adobe Flash player

Informacja o kursie z przyrody

nowy logotgyp2

„Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

 

RPKP. 10.02.02-04-0071/16

 

Za nami kolejny miesiąc realizacji projektu „Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”.

Tym razem warto wspomnieć o międzyszkolnych pracowniach przyrodniczych oraz kursie doskonalącym dla nauczycieli. W ramach projektu przewidziane było utworzenie 4 międzyszkolnych pracowni przyrodniczych oraz podniesienie kompetencji dla nauczycieli uczących przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu. Możemy się pochwalić, iż udało nam się zrealizować założenia projektu.

12 nauczycieli przyrody spośród szkół biorących udział w projekcie podniosło swoje kompetencje w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego  poprzez uczestnictwo w 60- godzinnym kursie doskonalącym. Celem szkolenia było nabycie kompetencji niezbędnych podczas pracy metodą eksperymentu, doświadczeń i obserwacji na przyrodzie w szkołach podstawowych. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu wzbogacili warsztat pracy nauczyciela przyrody, potrafią dobrać metody i techniki prowadzenia zajęć adekwatne do wieku uczniów i specyfiki zajęć, potrafią odnieść kształcenie umiejętności kluczowych do podstawy programowej kształcenia ogólnego. Ponadto stosują procedurę metody naukowej na zajęciach z przyrody, potrafią zaplanować i przeprowadzić doświadczenie i eksperyment na zajęciach. Kształcą umiejętności praktyczne u uczniów, rozbudzają aktywne uczestnictwo uczniów w procesie uczenia się. Dodatkowo nauczyciele  kształcą u uczniów umiejętność analizowania i formułowania wniosków, rozwijają u uczniów zainteresowanie przyrodą, rozbudzają potrzebę i chęć samodzielnych badań. Kształcą umiejętność planowej i celowej obserwacji. Potrafią zaplanować i zorganizować zajęcia terenowe, jak również dostosować metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.

Nauczyciele w trakcie trwania kursu opracowali program zajęć z przyrody z wykorzystaniem eksperymentu, z którym możecie się Państwo zapoznać (w załączniku).