Get Adobe Flash player

Klub Młodzieżowy w Skępem

dokumenty do pobrania:

„Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”, RPKP.11.01.00-04-0009/17

,,Klub Młodzieżowy w Skępem ”

 DODATKOWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

  w związku z rezygnacją uczestnika 

regulamin rekrutacji do projektu LGD KM Skępe aneks

 

1 Formularz uczestnika projektu

2 Ankieta dotycząca kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie dla 2 osób otoczenie

2 Ankieta dotycząca kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie

3 Oświaczenie uczestnika 4 Umowa LGD z UP dla 2 osób z otoczenia

4 Umowa LGD z UP

5 Dane osobowe i dodatkowe oświadczenia

regulamin rekrutacji do projektu LGD KM Skępe