Get Adobe Flash player

„Czas zmian- szansą szkolenia”

Projekt „Czas zmian-szansą szkolenia! ”

W dniach 01.03.2010r. – 31.12.2010r. zrealizowany został projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Projekt ten skierowany był do osób pracujących w przedsiębiorstwach w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich do 25 tyś, których siedziba znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Adresowany był do mieszkańców wiejskich powiatów: lipnowskiego, włocławskiego, toruńskiego, rypińskiego i golubsko -dobrzyńskiego.

Zaproszone zostały osoby zatrudnione w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz kadrę zarządzającą. Szkolenia były całkowicie bezpłatne.

Chętni mogli wziąć udział w jednym z następujących szkoleń:

 

 • 1. specjalisty ds. audytu wewnętrznego,

 • 2. specjalisty ds. zarządzania funduszami unijnymi,

 • 3. specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Na uczestników szkoleń czekały:

 

 

 • zajęcia motywacyjno- interpersonalno-doradcze;

 •  zajęcia informatyczne ukierunkowane na nowe      kwalifikacje;                                                

 • kurs audytu wewnętrznego;

 • kurs zarządzania funduszami unijnymi;

 • kurs zarządzania zasobami ludzkimi;

 • materiały szkoleniowe, upominki z logo projektu,
  catering, przerwy kawowe;

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego