Get Adobe Flash player

„Lepsza przyszłość- wyrównywanie szans w edukacji”

 

„Lepsza przyszłość- wyrównywanie szans w edukacji”

 

to projekt realizowany przez Urząd Miasta Włocławka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Wartość projektu-1 260 740 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie, którym objętych jest 840 uczniów z następujących placówek oświatowych:

 

 

 • Szkoły Podstawowej nr 3;

 • Szkoły Podstawowej nr 10;

 • Szkoły Podstawowej nr 20;

 • Gimnazjum nr 2;

 • Gimnazjum nr 12;

 • Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1;

 • Zespołu Szkół nr 7;

 • Zespołu Szkół nr 9;

 • Zespołu Szkół nr 11;

 • Zespołu Szkół nr 5;

 • Zespołu Szkół Elektrycznych;

 • Zespołu Szkół Ekonomicznych;

 • Zespołu Szkół Samochodowych;

 • Zespołu Szkół Technicznych;

 • II Liceum Ogólnokształcącego;

 • III Liceum Ogólnokształcącego.

 

 

 

W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z zakresu języka ojczystego i języków obcych, przedmiotów ścisłych, doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Ponadto uczniowie objęci są wsparciem pedagogicznym, psychologicznym i logopedycznym. Prowadzone działania w ramach projektu mają wpłynąć na rozwój umiejętności kluczowych, usprawnienie zaburzonych funkcji psychomotorycznych oraz zwiększyć szanse edukacyjne uczniów o specyficznych potrzebach.

Uczniowie otrzymają pomoce dydaktyczne, natomiast szkoły wzbogacą swoją bazę o nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego