Get Adobe Flash player

Informacje o projekcie Włocławek zawodowo

 

„Włocławek zawodowo”

nr RPKP. RPKP.10.02.03-04-0003/17

okres realizacji projektu 01.01.2018 – 30.09.2019

 

01.01.2018 rozpoczęła się realizacja projektu pt. „ Włocławek zawodowo”. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miasto Włocławek a usługodawcą w zarządzaniu projektem jest  firma PANACEUM – OMEGA M.J. Wyborska. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 744 uczniów z 6 placówek zawodowych
z Włocławka poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i stażach zawodowych i podniesienie kompetencji lub/i kwalifikacji przez 37 nauczycieli oraz wyposażenie pracowni zawodowych szkolnych w tych placówkach do 30.09.2019. Grupa docelowa w projekcie to 744 uczniów (290K i 454M)
 i 37 nauczycieli (22K i 15M) z 6 Placówek Zawodowych Włocławka (9 szkół = 6 Techników i 3 ZSZ). Grupę docelową stanowią placówki kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek.

Szkoły zakwalifikowane do udziału w projekcie to:

  • Zespół Szkół Budowlanych (Technikum i ZSZ)

  • Zespół Szkół Ekonomicznych (Technikum)

  • Zespół Szkół Elektrycznych (Technikum)

  • Zespół Szkół Technicznych (Technikum i ZSZ)

  • Zespół Szkół Samochodowych (Technikum i ZSZ)

  • Zespół Szkół Chemicznych (Technikum)

Realizacja projektu oraz doposażenie i wyposażenie zostało opracowane na podstawie diagnoz szkolnych opartych na spisie inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia.  Zaplanowane działania projektu zostały skonsultowane z Pracodawcami z regionu, z którymi szkoły obecnie współpracują.

 

 

 

 

dodano 10.01.2018