Get Adobe Flash player

„Uwierz w siebie- naucz się budować nowocześnie!”

Projekt „Uwierz w siebie – naucz się budować nowocześnie !”

 

W dniach 01.08.2008r. – 31.06.2009r. po raz pierwszy Zespół Szkół Budowlanych (ZSB) we Włocławku w partnerstwie z firmą „OMEGA” – Firma Szkoleniowa Maria Jolanta Wyborska realizował projekt pod nazwą „Uwierz w siebie – naucz się budować nowocześnie !”. Wnioskodawca jest laureatem konkursu w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W zajęciach brało udział 170 uczniów ZSB we Włocławku.

Główny cel projektu to wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej absolwentów ZSB we Włocławku, który był realizowany poprzez:

 

  • 1.stworzenie programu rozwoju szkoły poszerzającego ofertę edukacyjną o nowe technologie, efektywną naukę języków obcych oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe;

 

 

  • 2.wyrównanie poziomu wykształcenia uczniów ZSB we Włocławku pochodzących z miasta i ze wsi;

 

 

  • 3.wyposażenie uczniów ZSB w umiejętności: przyswajania wiedzy, interpersonalne, komunikacyjne i społeczne (techniki uczenia się, budowania poczucia własnej wartości, porozumiewania się z innymi, autoprezentację, profilaktykę marginalizacji społecznej) oraz w kompetencje kluczowe z punktu widzenia wykonywania ich zawodu w warunkach budowania gospodarki opartej na wiedzy (cykl zajęć językowych i informatycznych z zakresu AutoCad).

 

Pozyskane dofinansowanie pozwoliło na przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia w swoim zawodzie oraz zmotywowanie do podwyższania kwalifikacji. Uczniowie mieli również okazję na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, którzy zostali zaproszeni do udziału w zajęciach i konferencji podsumowującej projekt.