Get Adobe Flash player

„Zdobywam nowy zawód”

 

Projekt „Zdobywam nowy zawód !”

 

W dniach 01.05.2009r. – 28.02.2010r. zrealizowany został projekt partnerski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie kujawsko-pomorskim.
Projekt „Zdobywam nowy zawód !” skierowany był do osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, pracujących i mieszkających na terenie powiatu lipnowskiego lub gmin Czernikowo, Obrowo. Pierwszeństwo w projekcie miały osoby, które ukończyły 45+, były zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach

www.kwalifikacje.omegakikol.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dane uczestników, oświadczenia

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 8.1.2