Get Adobe Flash player

„50+ to wiek by jeszcze pracować”

„50+ to wiek by jeszcze pracować”

 

Człowiek- najlepsza inwestycja

Od 1 maja 2012 PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA będzie realizowała projekt ,,50+ to wiek by jeszcze pracować” w ramachDziałania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt obejmował będzie swoim zasięgiem teren województwa kujawsko- pomorskiego, a dokładniej powiat lipnowski. Odbiorcami będą bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy gmin powiatu lipnowskiego w wieku 50-64. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany od 01.05.2012 do 30.04.2013.
Oferta przygotowana w sposób kompleksowy. Uwzględnia lokalne problemy, zapotrzebowanie oraz możliwości i predyspozycje potencjalnych uczestników.Kursy są całkowicie bezpłatne.
Chętni mogą wziąć udział w jednym z następujących kursów:

  • operator maszyn ciężkich (koparko- ładowarki lub ładowarki lub koparki lub walca) termin: VI- IX 2012

  • pracownik biurowy – termin: VIII- XI 2012

  • prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna „zawodowy kierowca”– termin: X 2012- I 2013

  • opiekun/ka dzieci –termin: I-IV 2013

Uczestnicy objęci będą wsparciem na zajęciach motywacyjno-interpersonalnych, warsztatach z równości szans oraz na indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym. Otrzymają materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium.

Link do strony:
www.50plus.omegakikol.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego