Get Adobe Flash player

,,My też aktywizujemy się społecznie i zawodowo LGD -Dobrzyń Południe-bis”

Informacje o projekcie 

Informacja o projekcie My też aktywizujemy się społecznie bis

Informacje o projekcie 

Informacja o projekcie My też aktywizujemy się społecznie bis

Dokumenty do pobrania:

1 Formularz uczestnika projektu

2 Ankieta dotycząca kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie

3 Oświaczenie uczestnika

4 Umowa LGD z UP

5 Dane osobowe i ododatkowe oświadczenia

6 Rezygnacja LGD

7 Karta oceny lista rankingowa LGD

 

 

My też aktywizujemy się społecznie i zawodowo LGD -Dobrzyń Południe- bis materiały

My też aktywizujemy się społecznie i zawodowo LGD -Dobrzyń Południe- bis ” poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne

My też aktywizujemy się społecznie i zawodowo LGD -Dobrzyń Południe- bis doradca zawodowy

Kurs Florystyczny

Kasy fiskalne