Get Adobe Flash player

„Działamy lokalnie-wybierz zawód dla siebie”

Działamy lokalnie- wybierz zawód dla siebie

 

Człowiek- najlepsza inwestycja

 

Od 1 kwietnia 2012 PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA rozpoczyna realizację projektu ,,Działamy lokalnie – wybierz zawód dla siebie ” w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt obejmował będzie swoim zasięgiem powiat lipnowski oraz gminę Czernikowo. Odbiorcami będą bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy powiatu lipnowskiego oraz gminy Czernikowo w wieku 15-64.
Pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, w wieku 50-64 lata.

Termin realizacji od 01.04.2012 do 31.07.2012.
Oferta przygotowana w sposób kompleksowy. Uwzględnia lokalne problemy, zapotrzebowanie oraz możliwości i predyspozycje potencjalnych uczestników.

KURSY SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

  • Kurs operator koparki / operator walca ( warunek ukończony kurs operator koparko-ładowarki)

  • Kurs opiekun/ka dzieci

 

Uczestnicy objęci będą wsparciem na zajęciach motywacyjno-interpersonalnych, warsztatach z równości szans oraz na indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym. Otrzymają materiały szkoleniowe, catering.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego