Get Adobe Flash player

Aktualności

Czym skorupka za młodu – raz jeszcze !

Gmina Miasto Włocławek Partner w projekcie “Czym skorupka za młodu- raz jeszcze !” ogłasza postępowanie na zakup 4 pracowni do nauczania przez eksperyment

Link do przetargu: 

umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email

 

Tomasz Maćczak
Inspektor
Urząd Miasta Włocławek
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Kościuszki 12
87-800 Włocławek
tel. 54 414 44 76
faks: 54 414 42 57

 

Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne – ,, Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem”

Czytaj dalej…

 

Informacja o projekcie KM Kikół

Informacja o projekcie KM Radomice

Informacja o projekcie KM Skępe

Informacja o projekcie KM Tłuchowo

Informacja o projekcie KM Wielgie

 

 

Gmina Miasto Włocławek Partner w  projekcie  „Czym skorupka za młodu- raz jeszcze !” ogłasza postępowanie na zakup 4 pracowni do nauczania przez eksperyment 

link do strony:

UM Włocławek

 

Przeprowadzone postępowanie według zasady konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego:

Baza Konkurencyjności

Nowe zapytanie 09.07.2020

Skan protokołu

Skan protokołu

dodano: 21.07.2020

 

,,LGD- Dobrzyń Południe aktywna społecznie i zawodowo”

    ,,LGD- Dobrzyń Południe aktywna społecznie i zawodowo I”

   ,,LGD- Dobrzyń Południe aktywna społecznie i zawodowo II”

,,LGD- Dobrzyń Południe aktywna społecznie i zawodowo III”

  ,,LGD- Dobrzyń Południe aktywna społecznie i zawodowo IV”

 ,,LGD- Dobrzyń Południe aktywna społecznie i zawodowo V”

 

1,,My też aktywizujemy się  społecznie i zawodowo LGD -Dobrzyń Południe”

2. 
,,My też aktywizujemy się  społecznie i zawodowo LGD -Dobrzyń Południe -bis ”

 

 

Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

RPKP. 10.02.02-04-0071/16

Czytaj dalej…

 

 

PROJEKT

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy bis”

 RPKP.08.02.01-04-0030/17

 6- miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców

 w okresie 01.03.2018r. – 31.08.2018r.

Czytaj dalej…

 

PROJEKT

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy bis”

 RPKP.08.02.01-04-0030/17

 

6- miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców

 w okresie 01.03.2018r. – 31.08.2018r.

Czytaj dalej…

 

 

PROJEKT WAŻNE

 

Firma PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska prowadzi rekrutację dla firmy Asseco Data Systems S.A., która realizuje projekt

pn: „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”.

Beneficjent przeprowadza nabór kandydatów do udziału w projekcie pn: „ Kujawsko-Pomorska strefa biznesu

Bezzwrotna dotacja w wysokości 23 500 zł będzie obligować do prowadzenia działalności gospodarczej przynajmniej przez 12 miesięcy.

Czytaj dalej…

 

 

 Zapraszamy do składania ofert  w ramach konkurencyjności . Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Czym skorupka za młodu-uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; nr projektu:RPKP.10.02.02-04-0071/16 w którym Wnioskodawcą jest PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska a Partnerem Gmina Miasto Włocławek.

Do pobrania – Postępowanie w trybie konkurencyjności

 

Dodano 14.03.2017

 

 

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego
aktywni na rynku pracy bis ”
RPKP.08.02.01-04-0030/17

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Czytaj dalej…

 

W związku iż na nasze postępowanie na zakup pomocy dydaktycznych dla projektu
” Czym skorupka za młodu -uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje „
zgodnie z zasadą konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta ponawiamy nasze postępowanie i  zapraszamy do udziału w postępowaniu  zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 Informacja o postępowaniu w ramach  zasady konkurencyjności  na zakup pomocy dydaktycznych w ramach  projektu ” Czym skorupka za młodu -uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 . Działanie RPKP.10.02.00 Poddziałanie  RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne. 

Do pobrania…

 

dodano 13.12.2017 17:50

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu  zgodnie z zasadą konkurencyjności .

 Informacja o postępowaniu w ramach  zasady konkurencyjności  na zakup pomocy dydaktycznych w ramach  projektu

„Czym skorupka za młodu -uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje ”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Działanie RPKP.10.02.00 Poddziałanie  RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne . 

Do pobrania….

 

dodano 04.12.2017 15:20

 

„Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” – protokół z rozeznania 

czytaj dalej…

 

Projekt pt.: „Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

Działanie RPKP.10.02.00 „Kształcenie ogólne i zawodowe”

Poddziałanie RPKP.10.02.02 „Kształcenie ogólne”

 

Projekt realizowany w okresie 01.09.2017- 30.06.2018

 

Od września bieżącego roku firma PANACEUM-OMEGA  Maria Jolanta Wyborska (Lider) i Miasto Gmina Włocławek (Partner) realizują projekt partnerski pn. „Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.

Całkowity koszt projektu wynosi 1800000,00 zł.

Projekt skierowany jest do uczniów z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka:

czytaj dalej…

 

 

,,Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”,

nr RPKP.08.02.01-04-0002/16

 Uczestnicy  projektu w miesiącu lutym 2017r. brali udział w zajęciach z doradcami zawodowymi. W trakcie tego okresu zajęć przygotowali Indywidualny Plan Działania (IPD), a także otrzymali poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe.

czytaj dalej…

 

Projekt pt.: „Mieszkańcy powiatu lipnowskiego

aktywni na rynku pracy”

Działanie RPKP.08.02.00 „Wspieranie aktywności zawodowej w regionie”

Poddziałanie RPKP.08.02.01 „Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”

czytaj dalej…

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku
zaprasza na bezpłatne spotkanie pt.
„Fundusze Europejskie na szkolenia, staże, własny biznes”

 

Spotkanie, bezpłatne, odbędzie się 23 lutego 2017r. w Sali Ślubów,  Urzędu Miejskiego w Lipnie, Plac Dekerta 8, w godzinach od 10:00 do 13:00.

czytaj dalej…

 

 

Informacja

czytaj dalej…

 

plakat_b

Informacja 

PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska  realizuje projekt wraz z partnerami Społecznymi „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja,

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,  Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe,  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z realizacją projektu umieszcza Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na zakup i dostawę odzieży roboczej ,gastronomicznej , hotelowej , korporacyjnej

Czytaj dalej: Ogłoszenie             Pobierz: Formularz              Czytaj dalej: Załącznik

 

INFORMACJA

PANACEUM-OMEGA  Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole realizować będzie od 1 czerwca 2016 roku projekt „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,  Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe,  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o złożenie wyceny  na stanowisko koordynator szkolny(opis poniżej). 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, PANACEUM-OMEGA  z siedzibą w Kikole zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z poszczególnymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Ofertę (wycenę) należy złożyć,  do dnia 05.06. 2016r.Ofertę można złożyć :

 • w wersji elektronicznej(scan ) na adres  e-mail:  omega_sekretariat@op.pl,
 • osobiście  w biurze projektu :  PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska ul. Kwiatowa 17A 87-640 Czernikowo
 • pocztą tradycyjną na adres:

 

 PANACEUM-OMEGA

Maria Jolanta Wyborska

87-620 Kikół ul. Zboińskiego 28

   tel. 604 486 117

Pobierz: Formularz koordynator szkolny

_   

Bardzo ważna informacja dla osób chcących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze .

Zapraszamy na szkolenie !!!!!

Nazwa szkolenia- seminarium prowadzenia umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Cel: nauka prowadzenia treningu umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych(Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598).

PANACEUM-OMEGA  Maria Jolanta Wyborska

Szkolenie planowane jest na sobotę 19/03/ 2016 w Lipnie 87-600 w  Cechu Rzemiosł Różnych ul. 11 Listopada 10  godzina 9/00

bliższych informacji udzielamy pod telefonem 604 486117 lub 519 679944

dane do zaświadczenia

_

_

Firma PANACEUM – OMEGA Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Maria Jolanta Wyborska w dniu 29 czerwca 2015 roku została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lipnowskiego pod numerem 4/2015.

Czytaj dalej..ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL.6.1.1/2014

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów: prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna+ CE ,,zawodowy kierowca” oraz operator maszyn ciężkich(koparka lub ładowarka lub spycharka) w ramach projektu pn. ,,Młodzi z powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy ”, nr Projektu(WND-POKL. 06.01.01-04-062/13-00) realizowanego przez PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Czytaj dalej..

 

,Kochany Panie Mikołaju,
My tak czekamy każdej zimy…””

6 grudnia we wszystkich w punktach przedszkolnych na Mikołaja czekały dzieci. Mimo zawieruchy i śnieżycy nie mógł on ich zawieść, dlatego razem ze swoimi pomocnikami dotarł do każdej placówki. A tam na długo wyczekiwanego gościa czekały piękne piosenki, wierszyki oraz wspaniałe dekoracje przygotowane przez przedszkolaków i ich panie. Mikołaj obdarował dzieci upominkami, a one obdarowały go uśmiechem, rozmową, występem. Każde spotkanie było niezwykle radosne i ciepłe, mimo okropnej pogody na dworze. Potwierdzają to zdjęcia z tych spotkań…

Do galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Warszawa , dnia 2.09.2013 roku
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/POKL.9.1.1/2013

ZAMAWIAJĄCY:  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi

„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa
tel. 22 663-78-00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć artystycznych w punktach przedszkolnych w Kikole, Woli i Ciełuchowie w ramach projektu pn. „Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno” (WND-POKL.09.01.01-04-039/12) realizowanego przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja w partnerstwie z PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole oraz czterema gminami partnerskim: Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach zasady konkurencyjności.

Kody CPV: 80.11.00.00-8 [Usługi szkolnictwa przedszkolnego]

Czytaj dalej..

 

Zapytanie ofertowe


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Warszawa,dnia 19.08.2013 roku
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja  ZAPYTANIE OFERTOWE 6/POKL.9.1.1/2013

ZAMAWIAJĄCY:  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi

„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa
tel. 22 663-78-00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć edukacji przedszkolnej w PP w Osówce w ramach projektu pn.„Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno” (WND-POKL.09.01.01-04-039/12) realizowanego przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja w partnerstwie z PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole oraz czterema gminami partnerskim: Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapytanie ofertowe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Warszawa , dnia 06.08.2013 roku
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja  ZAPYTANIE OFERTOWE 5/POKL.9.1.1/2013

ZAMAWIAJĄCY:  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi

„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa
tel. 22 663-78-00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć edukacji przedszkolnej w PP w Czarnem w ramach projektu pn.„Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno” (WND-POKL.09.01.01-04-039/12) realizowanego przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja w partnerstwie z PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole oraz czterema gminami partnerskim: Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach zasady konkurencyjności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piękny Toruń – wycieczka w ramach projektu partnerskiego ,,Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno”


Jedną z bardziej atrakcyjnych form prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu są wycieczki. Dzięki nim dzieci bezpośrednio poznają rzeczywistość, obserwują rzeczy, zjawiska. Ta forma edukacyjna służy nie tylko funkcjom poznawczym, ma także wymiar wychowawczy, wzbogaca doznania dzieci, integruje grupę oraz wpływa na ich sposób komunikowania się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Warszawa , dnia 20.05.2013 roku
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/POKL.9.1.1/2013

ZAMAWIAJĄCY:  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi

„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa
tel. 22 663-78-00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w punkcie przedszkolnym w Osówce w ramach projektu pn. „Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno” (WND-POKL.09.01.01-04-039/12) realizowanego przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja w partnerstwie z PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole oraz czterema gminami partnerskim: Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach zasady konkurencyjności. Kody CPV: 85.31.21.10-3 [Usługi opieki dziennej nad dziećmi]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapytanie ofertowe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 09.05.2013 r.
M. J. WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół
 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL.6.1.1/2013

ZAMAWIAJĄCY:  PANACEUM-OMEGA

M.J.WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów: kadry z obsługą komputera (pracownik ds. osobowych), magazynier z obsługą komputera, operator wózków widłowych z wymianą butli gazowej, opiekun/ka dzieci oraz modułu innowacyjnego w ramach projektu pn. ,,50+ do pracy wróć ”, nr Projektu(WND-POKL.06.01.01-04-189/12) realizowanego przez PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach zasady konkurencyjności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL.9.1.1/2013
POMOC NAUCZYCIELA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 15.03.2013 roku

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe pomoc nauczyciela

Oświadczenie braku powiązań

Wzór oferty pomoc nauczyciela

Wzór CV pomoc nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artykuł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY CI, UNIO EUROPEJSKA – to hasło tegorocznego balu karnawałowego, który odbył się 2 lutego 2013 r. w gościnnej Szkole Podstawowej w Osówce.

Czytaj dalej..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL.9.1.1/2013
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 01.02.2013 roku

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nauczyciele zajęcia artystyczne

Wzór oferty nauczyciele zajęcia artystyczne

Wzór CV nauczyciele zajęcia artysytczne

Oświadczenie braku powiązań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL.9.1.1/2013
NAUCZYCIELE LOGOPEDZI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 03.01.2013 roku

 

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nauczyciele logopedzi

Oświadczenie braku powiązań

Wzór CV nauczyciele logopedzi

Wzór oferty nauczyciele logopedzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/POKL.9.1.1/2012
MEBLE(kanapki/sofki)/SPRZĘT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 13.12.2012 roku

 

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe meble

Wzór oferty meble

Oświadczenie braku powiązań

 

UWAGA!!!
Dotyczy zapytania ofertowego nr 5/POKL.9.1.1/2012 Wydłużamy termin składania ofert do dnia 23.11.2012 r. godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/POKL.9.1.1/2012
MEBLE/SPRZĘT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 07.11.2012 roku
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
 

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe meble

Wzór oferty meble

Oświadczenie braku powiązań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/POKL.9.1.1/2012
NAUCZYCIELE LOGOPEDZI, JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Warszawa , dnia 07.11.2012 roku
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
 

 

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nauczyciele, angielski, logopedzi, artystyczne 

Wzór CV nauczyciele, angielski, logopedzi, artystyczne

Oświadczenie braku powiązań

Oferty nauczyciele, angielski, logopedzi, artystyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL.9.1.1/2012
POMOCE NAUCZYCIELA, POMOCE „ŚNIADANKOWE”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Warszawa , dnia 07.11.2012 roku
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
 

 

 

Do pobrania:

Wzór oferty nauczyciela i pomoc „śniadaniowa”

Wzór CV pomoc nauczyciela i pomoc śniadankowa

Oświadczenie braku powiązań

Zapytanie ofertowe pomoc nauczyciela i pomoc „śniadankowa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL.9.1.1/2012
KOORDYNATORZY GMINNI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Warszawa , dnia 07.11.2012 roku
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
 

 

 

Do pobrania:

Wzór oferty koordynatorzy

Wzór CV Koordynatorzy

Oświadczenie braku powiązań

Zapytanie ofertowe Koordynatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL.9.1.1/2012
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Warszawa , dnia 07.11.2012 roku
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
 

 

 

Do pobrania:

Wzór oferty dla nauczycieli

Wzór CV Nauczyciele

Oświadczenie braku powiązań

Zapytanie ofertowe dla Nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 23.05.2012 r.
M. J. WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL.6.1.1/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„50+ to wiek by jeszcze pracować”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, mieszkasz na terenie powiatu lipnowskiego, masz 50- 64 lata, weź udział w bezpłatnych kursach dających atrakcyjne kwalifikacje:

 • operator maszyn ciężkich (koparko- ładowarki lub ładowarki lub koparki lub walca)
 • pracownik biurowy
 • prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna „zawodowy kierowca”
 • opiekun/ka dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działamy lokalnie- wybierz zawód dla siebie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodową, masz 15-64 lat, mieszkasz w powiecie lipnowskim lub gminie Czernikowo, weź udział w bezpłatnych szkoleniach dających atrakcyjne kwalifikacje: 

 • Kurs operator koparki / operator walca ( warunek ukończony kurs operator koparko-ładowarki)
 • Kurs opiekun/ka dzieci

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2012r. – 31 lipca 2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z muzyką i tańcem za pan brat… są przedszkolaki z projektów unijnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tym jak niewiele trzeba, aby sprawić radość dzieciom, mogli się przekonać wszyscy Ci, którzy wzięli udział 18 lutego 2012 roku w balu karnawałowym w gościnnej Szkole Podstawowej w Osówce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 14.02.2012 r.
M. J. WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL.9.1.1/2012

1. ZAMAWIAJĄCY:  PANACEUM-OMEGA
M.J.WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapytanie ofertowe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 09.02.2012 r.
M. J. WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL.9.1.1/2012
1. ZAMAWIAJĄCY:  PANACEUM-OMEGA
M.J.WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„MIKOŁAJ,MIKOŁAJ JEDZIE Z PREZENTAMI…” MIKOŁAJKI 2011

 

Grudzień to czas oczekiwania przez naszych „milusińskich” nie tylko na zimę i święta, ale przede wszystkim na Mikołaja z prezentami. Firma PANACEUM- OMEGA Maria Jolanta Wyborskazorganizowała akcję w ramach projektów:

„Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie”obejmującego placówki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno”
„Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Pieczonego Ziemniaka w Klonowie

 

15 października 2011 roku w gościnnym Klonowie odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Na uroczystość przybyły licznie dzieci wraz z rodzicami i nauczycielkami ze wszystkich punktów przedszkolnych oraz przedszkola, które powstały w ramach dwóch projektów partnerskich realizowanych przez PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA wraz z partnerskimi gminami, a współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na balu gościły poszczególne placówki: Ciełuchowo, Czarne, Czernikowo, Klonowo, Makowiska, Mazowsze, Osówka, Steklin, Wielgie, Wola, Zaduszniki, Zajeziorze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
,,Warto inwestować w ludzi ‘’- podsumowanie projektu ,,Ja też chcę pracować”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od października 2010 r. PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA rozpoczęła realizację projektu ,,Ja też chcę pracować” w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Czytaj dalej..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma PANACEUM-OMEGA MARIA JOLANTA WYBORSKA organizuje seminarium podsumowujące przebieg i efekty projektu : „Ja też chcę pracować”

Czytaj dalej..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie!!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH WE WŁOCŁAWKU wraz z firmą PANACEUM-OMEGA wspólnie organizują konferencję podsumowującą projekt : W„Chemiku” masz łatwiejszy start w dorosłe życie! .

Czytaj dalej..

 

DRODZY RODZICE!!!


Serdecznie zapraszamy Was i Wasze maluszki na BAL KARNAWAŁOWY. Odbędzie się on 26 lutego w Szkole Podstawowej w Osówce. Początek balu o godz. 10.00. Konieczny strój karnawałowy oraz dobry humor. Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo z zaproszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PANACEUM-OMEGA oraz DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSÓWCE
„Uwaga! ”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu ,,Ja też chcę pracować” nr WND- POKL.06.01.01-04-094/10-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki firma PANACEUM-OMEGA M.J. WYBORSKA poszukuje firm lub osób, które poprowadzą kursy dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Są to następujące kursy:.

Czytaj dalej..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Czas zmian-szansą szkolenia! ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli pracujesz w przedsiębiorstwie w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej do 25tys. mieszkańców, którego siedziba lub filia znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, weź udział w bezpłatnych szkoleniach dających atrakcyjne kwalifikacje:

 

 • Specjalisty ds. audytu wewnętrznego
 • Specjalisty ds. zarządzania funduszami unijnymi
 • Specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi     

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w ciekawych szkoleniach, prowadzonych przez profesjonalistów z poszczególnych dziedzin.

Bliższych informacji udzielą:
Pani Maria Jolanta Wyborska 604 486 117; 727 901 094
Pani Irena Lewandowska 506 124 680; 727 901 093

 

 

Wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie kujawsko-pomorskim.
Projekt realizowany w partnerstwie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja
odbędzie się 05.03.2010r.o godz.13.30
w restauracji Da Vinci w Czernikowie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy o zmianie nazwy firmy

Aktualnie brzmi ona:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska
ul.Zboińskiego 28
87-620 Kikół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zmiana nastąpiła ze względu na utrudnienia spowodowane zbyt długą nazwą.

 

 

Projekt Miasta Włocławek- harmonogram posiłków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM POSIŁKÓW w czasie ferii
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lepsza przyszłość- wyrównywanie szans w edukacji”                                 
Uwaga Koordynatorzy!

Wymagane dokumenty co miesiąc ( do 15 każdego miesiąca):
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Lepsza przyszłość- wyrównywanie szans w edukacji” projekt Miasta Włocławek- harmonogram posiłków
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM POSIŁKÓW
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 września w gminach partnerskich rozpoczęliśmy realizację projektu „Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno”.

 

Do nowych Niepublicznych Punktów Przedszkolnych tłumnie przybyły dzieci ze swoimi rodzicami.
Na maluszki czekały nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne. Niektóre dzieci od razu rzuciły się w wir zabawy. Były tak zadowolone, że nie chciały wracać do domu. Tylko nielicznym trudno było rozstać się z najbliższymi.
Mamy nadzieję, że niebawem to się zmieni i BAJKOWA GROMADA będzie w komplecie.

 

Drodzy Rodzice!

W związku z dużym zainteresowaniem tworzonymi Punktami Przedszkolnymi w Osówce zapraszamy na ponowne spotkanie 20 sierpnia 2009 r. o godz. 12.00 w SP w Osówce.

Jednocześnie informujemy, że do wszystkich zainteresowanych rodziców, którzy uczestniczyli w poprzednim spotkaniu, zostały wysłane zawiadomienia.

Zapraszamy

 

 

Punkty Przedszkolne ruszą już od 1 września!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców, opiekunów na planowane spotkania informacyjno- rekrutacyjne . W najbliższym czasie odbędą się takie spotkania w następujących miejscach:

 • 4 sierpnia br. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Czernikowie.
 • 4 sierpnia br. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej w Osówce.
 • 10 sierpnia br. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Klonowie.


W późniejszym terminie planowane jest także spotkanie z rodzicami z Wielgiego.

Serdecznie zapraszamy

 

Projekt „Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno”

Jeśli masz dziecko w wieku 3,4, 5 lat i chciałbyś, aby w przyszłości poradziło sobie w szkole i otaczającej go rzeczywistości, zapisz je do Punktów Przedszkolnych. Utworzone placówki będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bliższych informacji udzielą:
Omega- Firma Szkoleniowa Pani Maria Jolanta Wyborska, tel. 604 486 117
Pani Irena Lewandowska, tel.506 124 680
ul. Zboińskiego 28 , 87-620 Kikół

Projekt „Zdobywam nowy zawód!”

Jeżeli posiadasz wykształcenie wyższe lub średnie, jesteś osobą pracującą i mieszkasz na terenie powiatu lipnowskiego lub gmin Czernikowo, Obrowo, weź udział w szkoleniach dających nowe kwalifikacje:

 • specjalisty ds.audytu energetycznego,
 • specjalisty ds.audytu wewnętrznego,
 • specjalisty ds.funduszy unijnych,
 • trenera osób dorosłych.


Telefony kontaktowe:
Omega – Firma Szkoleniowa Pani Maria Jolanta Wyborska, tel. 604 486 117
Pani Irena Lewandowska, tel.506 124 680
ul. Zboińskiego 28 , 87-620 Kikół
Pan Piotr Wiśniewski Dobrzyń n/Wisłą, ul. Szkolna 4, tel./ fax 054 253 05 38, tel. 608 703 497