Get Adobe Flash player

„Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie”

 

Projekt „Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie”

To projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminami: Czernikowo, Kikół, Wielgie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Zajeziorzu. Realizacja – 01.12.2010 do 31.03.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zostaną utworzone placówki przedszkolne dla dzieci 3-5-letnich na terenie wyżej wymienionych gmin.
Powstaną Punkty Przedszkolne w następujących miejscowościach: Wola, Ciełuchowo, Zajeziorze, Czarne, Zaduszniki, Steklin, Mazowsze, Makowiska. Ponadto w Czernikowie utworzone zostanie Przedszkole Integracyjne. Wsparciem objęte będzie Publiczne Przedszkole w Wielgiem.
Oprócz zajęć dydaktycznych z nauczycielem wychowania przedszkolnego dzieci będą korzystały z zajęć dodatkowych:

  • rytmiki;

  • języka angielskiego;

  • zajęć z logopedą;

  • zajęć specjalistycznych( Przedszkole Integracyjne w Czernikowie).

Ponadto rodzice będą mogli skorzystać z porad psychologa oraz uczestniczyć w zajęciach warsztatowych.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego