Get Adobe Flash player

Powiat lipnowski aktywny na rynku pracy – powtórzmy to jeszcze raz

„Powiat lipnowski aktywny na rynku pracy- powtórzmy to jeszcze raz”

RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18

Szanowni Państwo, pragniemy Państwa poinformować, iż firma PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udział w nowym projekcie pt: „Powiat lipnowski aktywny na rynku pracy- powtórzmy to jeszcze raz”. Projekt skierowany jest do 30 osób biernych zawodowo (18K i 12m) zamieszkałych powiat lipnowski woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 29 lat i więcej poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową oraz 6 miesięczne staże zawodowe w terminie do 31.08.2019r.

Osoby chętne pragnące wziąć udział w projekcie, proszone są o wypełnienie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych (znajdujących się w zakładce dokumenty do pobrania) oraz dostarczenie ich osobiście, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty  tradycyjnej na adres biura: PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska ul. Kwiatowa 17a; 87-640 Czernikowo w terminie do 31 stycznia 2019r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby biura firmy).