Get Adobe Flash player

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjności pt.„Zakup i dostawa 80 laptopów i 4 serwerów z akcesoriami do 4 włocławskich liceów”

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjności pt.„Zakup i dostawa 80 laptopów i 4 serwerów z akcesoriami do 4 włocławskich liceów”

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 24-06-2020
Numer ogłoszenia
32359
Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę w formie scanu należy przesłać na e-maila firmy Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska : omega_sekretariat@op.pl lub m.wyborska@op.pl do dnia 24.06.2020 r. do godz. 15.00
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
omega_sekretariat@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Wojciechowska, tel. 510-191-931 , Maria Wyborska tel. 600-236-442
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Wojciechowska, tel. 510-191-931 , Maria Wyborska tel. 600-236-442

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 80 laptopów i 4 serwerów z akcesoriami do 4 włocławskich liceów- o cechach określonych w załączniku nr 2 do postępowania w trybie konkurencyjności , na potrzeby realizacji projektu pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/18 w którym Wnioskodawcą jest firma „Panaceum-Omega Maria Jolanta Wyborska” a Partnerem Gmina Miasto Włocławek.
Do ogłoszenia dołączony jest pełny opis warunków postępowania i opisu przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Sprzęt IT
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: Włocławek
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjności pt.„Zakup i dostawa 80 laptopów i 4 serwerów z akcesoriami do 4 włocławskich liceów”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 80 laptopów i 4 serwerów z akcesoriami do 4 włocławskich liceów- o cechach określonych w załączniku nr 2 do postępowania w trybie konkurencyjności , na potrzeby realizacji projektu pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/18 w którym Wnioskodawcą jest firma „Panaceum-Omega Maria Jolanta Wyborska” a Partnerem Gmina Miasto Włocławek.
Do ogłoszenia dołączony jest pełny opis warunków postępowania i opisu przedmiotu zamówienia.

Kod CPV
30213100-6
Nazwa kodu CPV
Komputery przenośne

 

 

Data publikacji: 10.06.2020