Get Adobe Flash player

„Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę”

Projekt pt.: „Staże uczniów Włocławka szansą na lepsza pracę”

RPKP.10.02.03-04-0004/15

Projekt realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.10.2016

 

Projekt zakłada zorganizowanie wysokiej jakości staży zawodowych dla 270 uczniów/uczennic z sześciu szkół zawodowych z terenu Włocławka.

Szkoły objęte wsparciem:

 

 1. Zespół Szkół Technicznych;

 2. Zespół Szkół Budowlanych;

 3. Zespół Szkół Chemicznych;

 4. Zespół Szkół Ekonomicznych;

 5. Zespół Szkół Elektrycznych;

 6. Zespół Szkół Samochodowych

 

 

Rekrutacja do projektu przeprowadzona została zgodnie z obowiązującym regulaminem. Spotkania rekrutacyjne w szkołach organizowane były w terminach od 01.06 do 15.06.2016. Uczniowie po zapoznaniu się z ofertą projektu zobowiązani byli do 20.06.2016 składać karty zgłoszeniowe i inną dokumentację wymaganą w ramach procedury. Komisja Rekrutacyjna w terminie 20.06. – 24.06.2016 opiniowała dostarczone karty zgłoszeniowe i pracowała nad stworzeniem list zakwalifikowanych uczestników oraz nad listą rezerwową. Wszystkie listy zostały upublicznione na stronach internetowych zakwalifikowanych szkół oraz na tablicach ogłoszeniowych. W dniach 29.06.2016 oraz 01.07.2016 podpisywano 185 trójstronnych umów ze uczniami, którzy rozpoczynali staże do 15.07.2016. Kolejne 85 umów trójstronnych podpisano po 15.07.2016.

 

 

Staże obejmują realizację 150h, potwierdzonej wpisami w dzienniku stażysty oraz na liście obecności. Każdy ze stażystów może liczyć na wsparcie opiekuna stażu, który przeszkoli ich w zakresie przepisów BHP. Wszyscy uczniowie w ramach działań projektowych zostali objęci badaniami lekarskimi przed rozpoczęciem stażu, otrzymują zwrot kosztów dojazdów oraz stypendium za odbycie 150h stażu zawodowego. Dla każdego ze stażystów zakupiono odzież roboczą zgodnie z kierunkiem, jakim odbywa swój staż zawodowy.

 

 

Na bieżąco trwa promocja projektu w szkołach, na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń.

Informacje o realizacji projektu oraz fotorelacje znajdują się na stronach internetowych szkół zakwalifikowanych do projektu:

 

 1. www.zst.com.pl

 2. www.zsb.wloclawek.pl

 3. www.zsch.wek.pl

 4. www.zse.wloclawek.pl

 5. www.zsel.edu.pl

 6. www.zss.q4.pl

 

PROJEKT W 85% FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO