Get Adobe Flash player

„Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno”

Projekt „Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno”

 

Od 01.09.2009r. do 31.07.2012r. realizowany jest rojekt partnerski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.www.przedszkola.omegakikol.pl

Edukacja najmłodszych powinna w łagodny sposób łączyć zabawę z nauką. Dlatego też taki cel będzie przyświecał utworzonym na terenie wymienionych gmin Punktom Przedszkolnym adresowanym do dzieci 3, 4, 5 – letnich.

Placówki znajdują się w Czernikowie, Osówce( 2 grupy), Klonowie, Wielgiem. Punkty Przedszkolne są czynne od poniedziałku do piątku- 4 godziny dziennie. Utworzone zostały grupy 12 osobowe. Dla dzieci prowadzone są także dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i rytmiki. Dzieci i rodzice korzystają z porad psychologa.

Ponadto istniejące przedszkola w Rachcinie, Bobrownikach, Czernikowie, Zbójnie i Działyniu otrzymali wsparcie polegające na:

– dodatkowych zajęciach z rytmiki i języka angielskiego,
– wydłużeniu czasu pracy o 1 godzinę dziennie;
– możliwości konsultacji z psychologiem.