Get Adobe Flash player

krótki opis projektu


„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego
aktywni na rynku pracy bis ”
RPKP.08.02.01-04-0030/17

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Celem projektu będzie poprawienie i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 30 osób biernych zawodowo (18K i 12M) zamieszkałych powiat lipnowski woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 29 lat i więcej poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową zdefiniowaną w oparciu o identyfikację potrzeb osób biernych zawodowo, ukierunkowaną na opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe indywidualne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz działania ukierunkowane na zdobycie doświadczenia u pracodawców poprzez realizację 6 miesięcznych staży zawodowych pracodawców w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

Główne zadania:

⦁ Rekrutacja do projektu zgodna z grupą docelową
⦁ Identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania
⦁ Poradnictwo zawodowe indywidualne w celu zdiagnozowania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia oraz pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia
⦁ Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
⦁ 6 miesięczne staże zawodowe służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
Każdy z uczestników/ uczestniczek projektu zostanie objęty czterema formami wsparcia.