Get Adobe Flash player

Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy bis

PROJEKT

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy bis”

 RPKP.08.02.01-04-0030/17

 

6- miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców

 w okresie 01.03.2018r. – 31.08.2018r.

 

 

Szanowni Państwo miło nam Państwa poinformować, iż trwające od dnia 01.03.2018r.  6 -miesięczne staże zawodowe u poszczególnych pracodawców dla 30 uczestników projektu pt: ”Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy bis” przebiegają zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami poszczególnych osób. Staże zawodowe odbywają się zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Wszyscy uczestnicy stażu wykazują ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę, są bardzo zadowoleni z przebiegu odbywanego stażu. Dotychczas nie odnotowano żadnych trudności. Opiekunowie stażystów bardzo chwalą swoich podopiecznych, którzy dzięki stażom zawodowym zyskują większość pewność siebie oraz wzmacniają swoją pozycję na lokalnym rynku pracy.

Wśród miejsc pracy naszych stażystów możemy wymienić takie zakłady/firmy/ przedsiębiorstwa jak np.:

  • Urzędy Gminy

  • Przedszkola

  • Szkoły

  • Biblioteki

  • Lokale Gastronomiczne

  • Firmy prywatne

Efekty ich pracy mogą Państwo obejrzeć w  zakładce galeria zdjęć.

Kolejne etapy rozwoju zawodowego oraz osiągnięcia naszych stażystów będziemy na bieżąco aktualizować na naszej stronie internetowej.