Get Adobe Flash player

PROJEKT „Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy bis” RPKP.08.02.01-04-0030/17

 

PROJEKT „Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy bis” RPKP.08.02.01-04-0030/17

 6- miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców

 w okresie 01.03.2018r. – 31.08.2018r.

 

Szanowni Państwo pragniemy po raz kolejny Państwa poinformować, iż trwające od dnia 01.03.2018r.  6 -miesięczne staże zawodowe u poszczególnych pracodawców dla 30 uczestników projektu pt: ”Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy bis” przebiegają zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami poszczególnych osób. Trwa przedostatni miesiąc staży zawodowych, w trakcie których ich uczestnicy wykazują ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę. Poszerzają swoje kwalifikacje oraz nabywają nowe umiejętności. Staże zawodowe odbywają się zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Dotychczas nie odnotowano żadnych trudności. Opiekunowie stażystów bardzo chwalą swoich podopiecznych, którzy dzięki stażom zawodowym zyskują większość pewność siebie oraz wzmacniają swoją pozycję na lokalnym rynku pracy.

My zaś mocno wierzymy i trzymamy kciuki za sukces naszych stażystów i powrót na lokalny rynek pracy.