Get Adobe Flash player

logo_efs_kapital_ludzki

Firma PANACEUM – OMEGA Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Maria Jolanta Wyborska w dniu 29 czerwca 2015 roku została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lipnowskiego pod numerem 4/2015.

 

Firma oferuje kursy:

 1. Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)
 • podstawowy
 • cysterny
 • wybuchowe
 • promieniotwórcze
 1. Napełnianie zbiorników w poj. sam. gazem skroplonym (LPG)
 2. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transport. z materiałami niebezpiecznymi (ADR/RID)
 3. czas pracy kierowcy (AETR)
 4. Taxi osobowa
 5. Spawanie
 • Cięcie blach
 • Magazynier z obsługą:

-komputera

-kas fiskalnych

-wózków jezdniowych

 1. Kierowca wózków jezdniowych
 2. Drwal – operator pilarki
 3. Ogrodnik-konserwator terenów zielonych
 4. Budownictwo drogowe:
 • monter nawierzchni drogowych
 • brukarz
 1. Budownictwo ogólne:
 • murarz-tynkarz
 • glazurnik-posadzkarz
 • malarz-tapeciarz
 • betoniarz-zbrojarz
 • monter inst. sanitarnych
 • technolog robót wykończeniowych
 1. Elektryk
 2. Kursy gastronomiczne:
 • kucharz
 • kelner
 • barman
 1. Krawiec, szwaczka
 2. Opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci
 3. Kursy pielęgnacji urody:
 • kosmetyczny
 • stylizacja paznokci
 • makijaż profesjonalny i wizaż
 1. Florystyka i bukieciarstwo
 2. Dekoracja wnętrz i rękodzieło artystyczne
 3. Koszykarz-plecionkarz
 4. Komputerowe:
 • obsługa komputera
 • grafika komputerowa
 • tworzenie stron internetowych
 1. Telepraca
 2. Handel i marketing:
 • sprzedawca
 • obsługa kas fiskalnych
 • przedstawiciel handlowy
 1. Przedsiębiorczość:
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • abc przedsiębiorczości
 1. Księgowość, kadry i płace (przyuczenia):
 • księgowość komputerowa
 • księgowy-bilansista z obsługą progr. komputerowego
 • pracownik ds. kadr i płac z obsługą progr. komputerowego
 • asystent ds. personalnych
 1. Finanse, księgowość, kadry i płace (szkolenia i warsztaty doskonalące):
 • czas pracy
 • dokumentacja pracownicza
 • rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych
 1. Administracja i sekretariat:
 • pracownik administracyjno-biurowy
  • sekretarka-asystentka
 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa – szkolenia i warsztaty
 • doradztwo zawodowe
  • kompetencje społeczne (warsztaty psychologiczne)
 • umiejętności interpersonalne i zawodowe (warsztaty psychologiczne)
 • zarządzanie domowym budżetem
 • szkoła rodzica
  1. Pedagogiczny dla instruktorów i mistrzów praktycznej nauki zawodu
  2. Kwalifikacyjny na tytuł:
 • mistrza
 • czeladnika
  1. Okresowe bhp:
 • kadra kier. i pracodawcy
 • kadra inżynieryjno-techniczna
 • st. robotnicze
 • st. adm.- biur.
 • służby bhp
 1. Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służb bhp
 2. Bhp przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest:
 • kadra kier. i pracodawcy
 • robotnicze
  1. Bhp przy obsłudze urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne
  2. Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
  3. Metodyka prowadzenia instruktażu bhp
  4. Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
  5. Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin
  6. HAACP
  7. Uprawnienia energetyczne – dozór i eksploatacja:
 • elektryczne
 • cieplne
 • gazowe
 1. Palacz kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe
 2. Udzielanie pomocy przedlekarskiej:
 • pierwsza pomoc
 • ratownictwo przedmedyczne

 

Inne w zależności od zapotrzebowania

Osoby zainteresowane udziałem w oferowanych kursach proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny:

omega_sekretariat@op.pl

604 486 117 Maria Jolanta Wyborska