Get Adobe Flash player

„MIKOŁAJ,MIKOŁAJ JEDZIE Z PREZENTAMI…” MIKOŁAJKI 2011

logo_efs_kapital_ludzki

„MIKOŁAJ,MIKOŁAJ JEDZIE Z PREZENTAMI…” MIKOŁAJKI 2011

 

Grudzień to czas oczekiwania przez naszych „milusińskich” nie tylko na zimę i święta, ale przede wszystkim na Mikołaja z prezentami. Firma PANACEUM- OMEGA Maria Jolanta Wyborskazorganizowała akcję w ramach projektów:

„Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie”obejmującego placówki:

Gmina Czernikowo: Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Makowiskach, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mazowszu, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Steklinie, Przedszkole Integracyjne w Czernikowie.

Gmina Kikół: Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ciełuchowie, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Woli, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Zajeziorzu.

Gmina Wielgie: Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Czarnem, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Zadusznikach, Przedszkole Publiczne w Wielgiem.

oraz „Edukacja Przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie, Zbójno” obejmującego placówki:

Gmina Czernikowo: Przedszkole Publiczne w Czernikowie, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Domisie”w Czernikowie, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przyjaciele Kubusia” w Osówce, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Krasnoludki” w Osówce.

Gmina Zbójno: Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Smerfy” w Klonowie, Przedszkole Publiczne w Zbójnie, Przedszkole Samorządowe w Działyniu.

Gmina Wielgie: Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Gumisie” w Wielgiem.

Gmina Bobrowniki: Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach, Punkt Przedszkolny w Rachcinie.

Partnerami Projektów są: Gmina Czernikowo, Gmina Kikół, Gmina Wielgie, Gmina Bobrowniki, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin, Stowarzyszenie Na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Zajeziorzu.

Do wszystkich Punktów Przedszkolnych i Przedszkoli w dniach 5 i 6 grudnia 2011r. dotarł Mikołaj razem ze swoimi pomocnikami i workami pełnymi prezentów. Zaprzęg Mikołaja odwiedzał kolejno gminy i poszczególne placówki.

Wszystkie dzieci wypatrywały i nasłuchiwały odwiedzin Mikołaja, który każde dziecko obdarował maskotką z logo projektu i słodyczami.

Takie spotkanie to również okazja do zaprezentowania dorobku artystycznego, rozmów z Mikołajem, wspólnego zdjęcia i wspólnej zabawy. Dzieci nie zapomniały o prezentach dla Mikołaja.

Miło było zobaczyć uśmiech na małych twarzyczkach. Ten dzień pozostanie na długo w pamięci.

Akcja zorganizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Ponadto pomogli nam wolontariusze, za co serdecznie dziękujemy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego